Filmning av avlopp och rörledningar

Genom professionell rörfilmning kan du undvika igenslammade rör, dålig lukt, kluckande avlopp och stopp.

Spolning & filmning

Vi erbjuder spolning och filmning av dina rörledningar. Genom en professionell rörfilmning kan du undvika trögflytande eller igenslammade rör, dålig lukt, kluckande avlopp och stopp. Vi rengör först rören genom spolning och därefter filmar vi för att få en tydlig bild av hur det ser ut inuti rören och i vilket skick de är.

När kan man använda sig av rörfilmning?

Vid återkommande stopp i ledningar, i förebyggande syfte, vid slutbesiktning, felsökning eller besiktning av rörens funktion.

Inspektion genom rörfilmning upptäcker fel i ledningar och system

För den som har återkommande problem i sina ledningar är det fördelaktigt att göra en filmning av rör och rörsystem. Vi kan granska ledningar och rör från insidan med hjälp av en särskild filmutrustning. Det kan finnas många anledningar till att det uppstår problem i rörledningar. Några exempel är rörbrott, sättningar, ansamlingar av material, dåligt fall m.m. För att ta reda på vilka åtgärder som behövs är det fördelaktigt att inledningsvis göra en inspektion av själva rörledningarna.

Rörledningar VVS

För vem?

Med hjälp av en inspektionskamera kan fastighetsägare bedöma rörens och rörledningarnas status inför ombyggnader och reparationer. Både byggherrar och entreprenörer kan få dokumentation på att rör och kanaler är rätt förlagda och har rätt funktioner under byggskedet.

Vi filmar rör i nya hus som en besiktning på att allt fungerar. Tekniken används även med fördel vid exempelvis husköp. En besiktnings­man tittar på husets yttre & invändiga egenskaper men det är viktigt att även besiktiga avloppen. Det kan bli en dyr affär att behöva byta ut rören i sitt nyköpta hus. Vänd er till oss inför ert husköp så hjälper vi er att gå igenom rörens skick.

Med avloppsfilmning syns problemen

Att filma i ett avloppsrör där något fastnat gör att problemen syns tydligt, det är även enkelt att kontrollera att felen verkligen är borta. Vi både filmar, felsöker och avhjälper problemen. Dessutom erbjuder vi alla våra kunder en gratis genomgång för att förklara hur filmen ska tolkas. Vi åker ut och filmar, redigerar filmen i datorn och tar sedan med den tillbaka till kunderna för att de ska förstå vad felet är och vilka åtgärder som behövs.

Vi kan erbjuda helhets­lösningar där vi sköter hela kedjan, från att filma till att rensa avloppen och se till att allt försvunnit. Det gör att våra kunder kan känna sig trygga med att felet blir löst på ett bra sätt samt att de slipper kontakten med flera olika företag som ska sköta de olika delarna.

Ledningssökning

För att undvika avgrävda rör och skador på rörledningar vid grävarbeten hjälper vi gärna till att lokalisera vart rören är lagda. Vi har möjlighet att söka efter var vatten, avlopp och brunnar finns. Ofta kan det saknas kartor eller ritningar över systemen eller så kan det till exempel vara svårt att lokalisera ledningar på äldre tomter. Vi använder oss av rör- och kabelsökare som smidigt och exakt kan lokalisera djupet och läget på röret eller kabeln.

Dokumentation & besiktning

Förutom att vi alltid visar filmen för våra kunder och berättar vad den innehåller, så får ni även en professionell dokumentation över arbetet. Vi ger förklaringar till eventuella brister och fel samt ger förslag på åtgärder.

Dokumentationen sker antingen i lättare form i wordformat eller i ett avancerat system som kallas Wincan.

Vad är Wincan?

WinCan är den marknadsledande programvaran för rörinspektion. WinCan omvandlar rådata till digitalt material som vi sedan använder för vår presentation. Varje observation blir dokumenterad genom, film, bild och text. Materialet underlättar sedan dina beslut för underhåll och åtgärder.

Vi är specialister på alla slags VVS-arbeten. Vad behöver du hjälp med?