Relining av avlopp

Relining innebär att avloppsrören renoveras från insidan, genom en beläggning av en elastisk plast.

Vad är relining?

Relining är branschens ord för att förnya och renovera avloppsrör från insidan, och kan även kallas lining, rörinfodring, stamrenovering eller infodring. Vid ett traditionellt stambyte byter man ut de gamla avloppsrören mot nya, vilket är en stor åtgärd både i fastigheten och i det enskilda badrummet. Eftersom rören går under golvet i badrummet så behöver man bygga om hela badrummet i samma veva, och ibland även köket. Men om man istället renoverar rören inifrån så slipper man byta ut rören helt – åtminstone på ett bra tag. Dessutom slipper fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen hantera de stora mängderna byggsopor som uppstår vid ett traditionellt stambyte, på så vis är relining ett miljövänligare ingrepp. Relining har också fördelen att det kan användas för partiella stambyten, för att renovera delar av avloppssystemet som t ex skadats eller blivit för gamla.

Avloppsrör
VVS-firma

När används relining?

Relining kan betraktas som ett sätt att förlänga avloppssystemets livslängd, och åtgärden kan hålla i upp till 15 år. Det är ofta inte en åtgärd som helt ersätter ett stambyte, men i vissa fall kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att kunna vänta med ett stambyte och att slippa bygga om badrummet (vilket innebär stora kostnader vid ett stambyte).

Hur går relining till?

Vid en relining så skapar vi ett nytt rör inuti det gamla. Rören rengörs och inspekteras först, och därefter sprutar man in en sorts elastisk plast som blir rörens nya insida. För att kontrollera att den nya beläggningen är helt tät så filmas hela åtgärden inifrån avloppet.

Vi är specialister på alla slags VVS-arbeten. Vad behöver du hjälp med?