Rensning, fräsning och spolning av avlopp och rör

Stopp i avloppet eller trögflytande rör? Vi rensar effektivt allt material som inte hör hemma i avloppsrören.

Det finns olika metoder för att rengöra avlopp. Vi använder oss ofta av varmvattenspolning med högt tryck, ett av de mest effektiva sätten att få ett avloppssystem rent – och samtidigt en både skonsam och miljövänlig metod. Ibland räcker det inte med högtrycksspolning och då kan man använda sig av mekanisk rensning eller fräsning. Avloppet blir effektivt rent igen och eventuella stopp försvinner.

Om avloppsrören har beläggningar

Vi kan antingen spola rent eller rensa avloppsrören mekaniskt, för att avlägsna stopp eller beläggningar. Fördelen när ni anlitar oss är att det även finns möjlighet att filma rören för att se i vilket skick de är. Dessutom använder vi oss ofta av en inspektionskamera för att kontrollera och dokumentera resultatet av rensningen eller spolningen.

Vattenmätare

Om spolning av avlopp

När bör man använda sig av rörspolning?

Vi utför högtrycksspolning av alla sorters rör. Från avloppsrensning i små handfat, dusch, toa, köksavlopp, av stående stammar till liggande samlingsledningar. Högtrycksspolning är en smidig och bra lösning för att få avloppssystemet rent när det har blivit akuta stopp eller genomrinningen går trögt. En högtrycksspolning lossar avlagringar och föremål och problemen blir lösta på ett effektivt och skonsamt sätt.

Vi kan även göra underhållsspolningar av ditt system, det är ett ekonomiskt sätt att undvika dyra självrisker när det blivit stopp eller översvämningar i systemet.

Så går spolningen till

Vi skapar en kraftfull vattenstråle som gör att avlagringar och föremål i ledningen lossnar och transporteras bort. Vid rensning av avloppssystem med korrekt högtrycksspolning blir rören helt rena igen. Effekten blir att du får samma genomströmning som när rören var nya, samtidigt som du kan förlänga driftstiden med flera år.

Högtrycksspolning är miljövänligt och vi använder bara vanligt vatten – inga kemikalier behövs.

Olika metoder vid högtryckspolning av avlopp

Vi använder oss av antingen varmt eller kallt vatten beroende på vilka typ av problem som ligger bakom stoppet. Spolning med varmvatten i kombination med högt tryck löser till exempel fett och beläggningar i avlopp, stammar och andra ledningar. Fördelen med spolning oavsett metod är att man både får bort eventuella stopp och igenslamningar, dessutom kan man rensa och förlänga driftstiden med flera år.

Rensa avlopp eller fräsning av rör

När passar det med rensning/fräsning av avlopp och rör?

I många avlopp finns det hårda beläggningar som måste tas bort med en kraftfull och effektiv metod. Beläggningar bildas ofta med åren, eller på grund av felanvändning av rören.

Köksavlopp är till exempel särskilt utsatta för beläggning där matfettet är en stor orsak. Matfettet fastnar i röret och kan med tiden bilda en hård beläggning som behöver fräsas bort.

Vissa ledningar har väldigt hårda beläggningar av rost, spackel eller andra ämnen som inte kan spolas bort med högtryck. Då är det effektivt att rensa rören mekaniskt. Vi använder oss av roterande munstycken med kedjor, (eller en rensmaskin?)

Med vår fräsutrustning avlägsnar vi effektivt allt material som inte hör hemma i avloppsrören. Avloppet får tillbaka sitt flöde och rören blir rena igen.

Så går avloppsrensningen till

Vi rensar avloppsrören mekaniskt med olika typer av roterande fräsverktyg som rensar bort alla beläggningar. Fördelen när ni anlitar oss är att det även finns möjlighet att filma rören för att se i vilket skick de är. Vi använder oss även ofta av vår inspektionskamera för att kontrollera och dokumentera resultatet.

Filmning av rör

Stöter vi på trasiga rör, rötter eller beläggningar av olika typer kan vi söka efter problemstället med kamera. Att filma rören och avloppen är den mest kostnadseffektiva metoden för att se var felet ligger. När vi hittat felet är det sedan tydligt vilken åtgärd som behövs sättas in. En rörinspektion genom filmning är också förebyggande genom att man kan förhindra framtida stopp. Det kan bli kostsamt som att få ett akut stopp i avloppet eller en översvämning. Läs mer om filmning av avlopp och rör

ROT-avdrag när du anlitar rörmokare

Använd dig av ROT-avdrag när du anlitar oss för rörmokeri och andra VVS-arbeten, spolning av rör och rensning av rör. Du som villaägare, fritidshusägare och bostadsrättsinnehavare har möjlighet att göra ett skatteavdrag med 30 % på belopp upp till max 50 000 kronor per ägare när du anlitar oss. ROT-avdraget gäller enbart arbetskostnaden.

Vi är specialister på det mesta inom VVS. Vad behöver du hjälp med?